Marchiol menu
englishitaliano

Kolofon


Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum prve objave spletnega mesta: maj 2008

Datum prenove spletnega mesta: september 2015

Naročnik: Marchiol d.o.o.

Idejni koncept in uporabniška izkušnja: I&S Aladin d.o.o. Ajdovščina

Priprava gradiva: Marchiol d.o.o. in I&S Aladin d.o.o. Ajdovščina

Grafična podoba: Vedran Vražalić za I&S Aladin d.o.o. Ajdovščina

Kreativno direktorstvo: Lučka Peljhan in Jani Peljhan, I&S Aladin d.o.o. Ajdovščina


Izvajalec: Arctur d.o.o.

Odgovorna oseba: Tomi Ilijaš

Projektni vodja: Metka Špacapan

Programiranje: Marjan Štekar, Damjan Mozetič, Miha Hočevar, Tomi Troha, Tiva Turk

Uporabniška podpora: Tiva Turk


Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)

 


ADS4 je urejevalnik spletnih vsebin  več na: web.arctur.si

4PM je poslovni informacijski sistem za vodenje projektov in skupinsko delo več na: www.4pm.si

SPLETNI SMS je zmogljiv sistem za spletno pošiljanje SMS sporočil več na: www.spletnisms.si.