Pravilnik o zasebnosti

Zasebnost in varovanje podatkov


1.    SPLOŠNO


V družbi MARCHIOL d.o.o. Trgovina na debelo in drobno, izvoz-uvoz in svetovanje, Industrijska cesta 5A, Kromberk, 5000 Nova Gorica, matična številka: 1123114000, davčna številka: SI 89249577, se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo odgovorno in skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter z njimi sprejetimi temeljnimi načeli varstva osebnih podatkov. Kot del skupine Marchiol in njenih povezanih podjetij tudi na nivoju skupine skrbimo za ustrezno in zakonito obdelavo osebnih podatkov in njihovo varnost.


Skladno z veljavno zakonodajo nastopamo kot upravljavec podatkov, ko obdelujemo Vaše osebne podatke, zato smo odgovorni za njihovo uporabo, ki jo izvajamo sami ali se izvaja v našem imenu.


Zagotavljanje zasebnosti podatkov je temelj zaupnega poslovnega razmerja, zato vašo zasebnost obravnavamo resno, ko poslujemo preko spletne trgovine, poslovnih enot ali kateregakoli drugega prodajnega kanala.


Za lažji pregled nad tem, katere podatke zbiramo, za kakšen namen, kako z njimi ravnamo in kakšne pravice imate vi, ki nam zaupate svoje osebne podatke, smo pripravili te splošne informacije o varstvu osebnih podatkov. Za lažje branje smo izraz »obdelava« osebnih podatkov uporabili namesto izrazov »zbiranje, uporaba, dostop, pridobivanje, posredovanje« osebnih podatkov. 


2.    KATERE INFORMACIJE OBDELUJEMO?


Vaše osebne podatke obdelujemo izključno takrat, ko imamo za to ustrezen pravni temelj. Obdelujemo tiste relevantne osebne podatke, ki nam jih vi sami posredujete (npr. ob registraciji v našo spletno trgovino), in tiste, ki jih pridobimo z beleženjem, kako uporabljate naše spletne strani ali aplikacije (npr. beleženje podatkov z uporabo piškotkov).


Obdelujemo sledeče osebne podatke:

•    osebna identifikacija (ime, priimek, spol, podpis),

•    kontaktni podatki (naslov, telefonska številka, naslov predala za pošiljanje elektronske pošte, naslov za dostavo …),

•    informacije o uporabniškem računu (datum odprtja uporabniškega računa, številka uporabniškega računa, uporabniško ime, geslo v skriti obliki, varnostne informacije, ki se uporabljajo za potrditev istovetnosti za dostop do uporabniškega računa),

•    podatki o pogodbah (vsi podatki, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb in so potrebni za upravljanje poslovnega razmerja z vami),

•    finančni podatki:

    podatki, ki so potrebni za obdelavo vašega plačila, če pri nas opravljate nakupe (informacije o vašem bančnem računu ali informacije o morebitnih plačilih z vašo kreditno kartico),

    številke kreditnih kartic, datume poteka in varnostno kodo, povezano z vašim plačilnim instrumentom, obdelujejo naši ponudniki plačilnih storitev,

    zbiramo vaše informacije za namene bonitetne ocene in ocene bonitete pri bonitetnih agencijah,

•    podatki o nakupih (ponudbe, za katere zaprosite, oddana naročila, nakupi, računovodske informacije o stanju terjatev in zapadlosti ter morebitnih zamudah s plačili …),

•    informacije o lokaciji,

•    podatki, pridobljeni pri medsebojni komunikaciji (vaša sporočila v pisni, elektronski ali ustni obliki),

•    ocene izdelkov (vaša ocena in mnenja, ki jih napišete, glede izdelkov v spletni trgovini),

•    videoposnetki (videoposnetki vaše podobe in vašega glasu, ki jih posnamejo naše varnostne kamere (CCTV kamre), ko se nahajate na lokacijah naših poslovnih enot ali drugih naših nepremičnin).


Videonadzor izvajamo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), in sicer zaradi zagotavljanja varnosti. O izvajanju videonadzora ste obveščeni prek obvestila, ki je vidno in razločno objavljeno na način, ki omogoča posamezniku, da se seznani z njegovim izvajanjem najkasneje, ko se nad njim začne izvajati videonadzor. Obvestilo o izvajanju videonadzora vsebuje naslednje informacije:

•    da se izvaja videonadzor;

•    naziv pravne osebe, ki ga izvaja;

•    telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema.

Videonadzorni sistem, s katerim se izvaja videonadzor, je zavarovan pred dostopom nepooblaščenih oseb. Podatke, ki jih pridobimo z videonadzorom, redno brišemo in jih bomo tudi v prihodnje redno brisali, razen če bodo uporabljeni za namene preiskave domnevnega kaznivega dejanja ali dogodka.


3.    ZAKAJ JIH UPORABLJAMO?


Vaše osebne podatke uporabljamo z namenom upravljanja našega poslovnega razmerja z vami, kar vključuje področje prodaje, področje izboljšanja naših proizvodov in/ali storitev, področje trženja (baza stikov, e-novice, neposredno trženje, profiliranje), področje programov zvestobe (kartice, dogodki, nagradne igre), področje zunanje komunikacije, področje skladnosti s pravnimi obveznostmi in področje sodnih postopkov. Več informacij o vsakem od navedenih področij podajamo v nadaljevanju te točke.


Družba Marchiol d.o.o. za vsakega izmed zgoraj navedenih namenov zbira, uporablja in razkriva vaše osebne podatke, v kolikor za to obstaja pravna podlaga. Pravna podlaga obstaja: 

•    če vaše osebne podatke potrebujemo za namene sklenitve pogodbe z vami (npr. za dostavo naročenega blaga, za posredovanje ponudbe …);

•    če vaše osebne podatke potrebujemo za to, da ravnamo skladno z zakonodajo, saj v nekaterih primerih hranjenje nekaterih informacij zahteva zakonodaja (npr. za zagotovitev splošne varnosti in varovanja, za davčne namene …);

•    če ste podali svoje soglasje;

•    če je za to podan naš legitimni interes (npr. zaradi preprečevanja prevar).


V okviru področja prodaje uporabljamo vaše osebne podatke za izvajanje bistvenih poslovnih operacij: da vam lahko zagotovimo naročene proizvode in storitve, za odprtje vašega računa, za upravljanje z vašim kreditom, za zagotavljanje finančnih storitev (plačilnih transakcij), za morebitna vaša vračila, za podporo strankam. Tako vaše osebne podatke potrebujemo, da vam lahko izstavimo račun, da vam naročene proizvode dostavimo na vaš naslov, da vam odgovorimo na vaša vprašanja …


V okviru področja izboljšanja naših proizvodov in/ali storitev vaše osebne podatke uporabljamo za anketiranje, za pridobivanje povratnih informacij (vaših odzivov in prispevkov) o naših proizvodih in/ali storitvah, za analizo uporabe naših spletnih strani in aplikacij, za analizo vašega odziva na našo komunikacijo ter za vzdrževanje evidenc naših aktivnosti in storitev. Tako pridobljene podatke uporabljamo za to, da bi naše proizvode in storitve še izboljšali in jih približali vašim željam in potrebam.


V okviru področja trženja vaše osebne podatke uporabljamo za ustvarjanje baze stikov, za pošiljanje elektronske pošte z novicami o naših proizvodih in storitvah, za neposredno trženje, za pripravo vam prilagojene vsebine oglasov ali druge komunikacije in za izvajanje programov zvestobe.


Baza stikov vsebuje seznam kontaktnih podatkov strank in potencialnih strank. Pri neposrednem trženju vas seznanjamo s proizvodi in storitvami, za katere menimo, da bi vas zanimali, ker ste v preteklosti kupili ali izrazili zanimanje za tovrstne, podobne ali povezane proizvode. Tako vam lahko pošiljamo prirejene vsebine in oglase. Vaše osebne podatke lahko za namene trženje delimo z drugimi podjetji v Skupini Marchiol.


Če podate soglasje k izvajanju določenih trženjskih aktivnosti, a se kasneje odločite, da z njimi ne želite več soglašati, lahko podano soglasje kadarkoli delno ali v celoti prekličete. To storite tako, da v spletni trgovini v vašem profilu označite, s katerimi trženjskimi aktivnostmi soglašate oz. ne soglašate. Preklic soglasja lahko izvedete tudi prek elektronske pošte in/ali SMS sporočila z ustreznim odgovorom na prejeto trženjsko e-pošto oz. SMS sporočilo (o podrobnostih glede načina preklica vas seznanimo z vsako trženjsko e-pošto oz. trženjskim SMS sporočilom).


V okviru področja zunanje komunikacije vaše osebne podatke uporabljamo za to, da vas obveščamo o dogajanjih s področja elektromateriala in elektro storitev, o inovativnih proizvodih in storitvah, o naših dogodkih, sejmih, o naši strategiji, viziji, vrednotah in podobnem.


V okviru področja skladnosti z našimi pravnimi obveznostmi vaše osebne podatke uporabljamo in/ali delimo s tretjimi osebami, kadar to od nas zahteva veljavna zakonodaja s področja davkov, računovodstva, preprečevanja prevar, zmanjševanja kreditnih tveganj, zavarovalništva, upravljanja s človeškimi viri in morebitna druga zakonodaja.


V okviru področja sporov in sodnih postopkov lahko vaše osebne podatke obdelujemo za reševanje sporov, obrambo naših pravic, odgovore v sodnih postopkih, odgovore na zahteve pristojnih izvršilnih organov ter za zaščito naših pravic, naše zasebnosti, naše varnosti ali našega premoženja.


4.    DELITEV VAŠIH INFORMACIJ IN NAŠE RAZMERJE DO DRUGIH OSEB


Vaše osebne podatke delimo z vašim soglasjem, če je to potrebno za katerega izmed namenov, ki so navedeni v tretji točki, in sicer (1) s ponudniki storitev, ki morajo ravnati skladno z našimi zahtevami v povezavi z zasebnostjo in varovanjem podatkov, pri čemer jim ni dovoljeno, da prejete osebne podatke uporabijo za kateri koli drug namen, (2) z dobavitelji, od katerih ste kupili proizvod ali storitev, če obstaja tehten razlog za delitev osebnih podatkov (npr. zaradi dostave ali informacij o proizvodih), (3) z drugimi podjetji v skupini Marchiol, pri čemer morajo delovati v našemi imenu, mi pa ostajamo odgovorni za to, kako ti subjekti uporabljajo vaše osebne podatke, (4) z drugimi prejemniki (pravnim oblastem ali regulatornim organom, subjektom, ki prisostvujejo v tožbah – npr. odvetnikom, tožnikom, tožencem … – in sicer za to, da uveljavljajo naše pravice).


5.    MEDNARODNI SPLOŠNI PRENOSI OSEBNIH PODATKOV


Če bo lahko prišlo do tega, da bi vaše osebne podatke prenesli na lokacijo zunaj Slovenije ali Evropske unije, bomo implementirali vse postopke, potrebne za pridobitev jamstev, ki so potrebna za varovanje takšnih prenosov.


6.    HRANJENJE VAŠIH INFORMACIJ


Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kot je potrebno za dosego namenov obdelave. Obdobje hrambe je različno za različne vrste osebnih podatkov. Odvisno je od poslovne potrebe po hrambi osebnih podatkov, zahtev iz pogodb in poslovnih partnerjev, pravnih zahtev ter pravilnikov in priporočil, ki jih izdajo organi na področju varstva podatkov.

Nekatere osebne podatke lahko hranimo tudi po poteku zgoraj navedenega obdobja, na primer za razrešitev kakršnih koli potencialnih sporov in za tekoče ali prihodnje sodne postopke, za vzdrževanje evidence naših storitev, in sicer za izpolnjevanje naših pravnih obveznosti ter za obrambo naših pravic.


7.    VARNOST VAŠIH INFORMACIJ


V družbi Marchiol skrbimo za uporabo tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov, da preprečimo izgubo, zlorabo ali nepooblaščeno spreminjanje Vaših osebnih podatkov. Za ohranjanje zaupnosti gesla, ki ga uporabljate za dostop do naše spletne strani, pa ste odgovorni sami.


Ne odgovarjamo za nobeno škodo, ki bi izvirala iz dostopa do naše spletne strani ali uporabe naše spletne strani, vključno s kakršno koli škodo ali z virusom, ki bi utegnil okužiti vašo računalniško opremo ali katero koli drugo sredstvo.


Čeprav smo sprejeli vse ukrepe za to, da zagotovimo zanesljivost informacij na naši spletni strani, ne odgovarjamo za napake, opustitve ali rezultate, ki bi jih bilo mogoče pridobiti, prenesti, ponovno prenesti (retransmisija) ali zbrati na podlagi uporabe takšnih informacij.


Še zlasti vas lahko uporaba povezav v hiperbesedilu med vašim obiskom naše spletne strani v povezavi z dostopom do iskanih informacij vodi do drugih spletnih strani tretjih oseb. Nad takšnimi strežniki nimamo nadzora in ne odgovarjamo za politike zasebnosti in prakse spletnih strani tretjih oseb.


8.    VAŠE PRAVICE


Uveljavljate lahko katere koli pravice, ki jih imate kot posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo. Vaše pravice so:

•    pravica do dostopa: imate pravico vedeti, če ter katere vaše osebne podatke hranimo, tako lahko pridobite kopijo vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo, ter druge informacije o tem, kako vaše osebne podatke obdelujemo,

•    pravica zahtevati popravek netočnih osebnih podatkov,

•    pravica (v določenih okoliščinah) zahtevati, da izbrišemo ali omejimo našo uporabo vaših osebnih podatkov, ali pravica drugače ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ali za razloge v povezavi z vašo konkretno situacijo,

•    pravica ugovarjati uporabi vaših osebnih podatkov za določene namene (npr. za namene trženja),

•    pravica do omejitve obdelave: zahtevate lahko, da omejimo uporabo vaših osebnih podatkov v določenih okoliščinah, na primer (pod določenimi pogoji) medtem ko obravnavamo pritožbo, da so vaši osebni podatki, ki jih hranimo o vas, netočni,

•    pravica (pod določenimi pogoji) zahtevati izbris oz. anonimizacijo vaših osebnih podatkov,

•    pravica do prenosljivosti podatkov: ko je to mogoče, imate pravico do prejema kopije osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, ali da se kopija teh podatkov posreduje drugemu podjetju (v strojno čitljivi obliki),

•    pravica kadar koli preklicati svoje soglasje, ki ste ga dali v povezavi z uporabo vaših osebnih podatkov, kar vključuje soglasja za prejemanje komunikacije neposrednega trženja.


9.    KAJ SO PIŠKOTKI?


Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletišče ob vašem obisku shrani na vašem računalniku ali mobilni napravi. Spletišču omogoča, da si za določeno časovno obdobje zapomni vaša dejanja in prednostne nastavitve (kot so uporabniško ime ali geslo, jezik, velikost črk in druge nastavitve), zato jih pri obisku spletišča ali brskanju po straneh ni treba vedno znova vpisovati. Zasnovana je posebej za to, da zbira informacije o vašem brskanju po spletni strani in vam pošilja personalizirane storitve. Na vašem računalniku s piškotki upravlja vaš spletni brskalnik.


Naša spletna stran uporablja tehnologijo piškotkov, da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa piškotka naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd).


Nekateri piškotki lahko zbirajo osebne podatke, vključno z informacijami, ki jih razkrijete, kot je npr. vaše uporabniško ime. Nekateri piškotki se lahko uporabljajo tudi za to, da se vam prikazujejo oglaševalske vsebine, ki so za vas zanimivejše.


Piškotke lahko razvrstimo v več kategorij:

•    Nujno potrebni piškotki so ključni za pravilno delovanje spletne strani.

•    Piškotki za funkcionalnost se uporabljajo za izboljšanje in poenostavitev vaše uporabniške izkušnje. Lahko beležijo informacije o vaših predhodnih izbirah ali si zapomnijo vaše geslo.

•    Piškotki za analitiko in delovanje se uporabljajo za interne namene, tako da vam z njihovo pomočjo nudimo izboljšano uporabniško izkušnjo (npr. ocenimo delovanje spletne strani ali da preizkusimo različne zasnovne ideje za spletno stran, pogosto sodelujemo z raziskovalnimi podjetji, ki so tretje osebe, ki za nas opravljajo te storitve, tako da te piškotke lahko nastavi tretja oseba).

•    Piškotki za ciljno usmerjenost in oglaševanje se uporabljajo za to, da se vam prikazujejo pomembne in prilagojene vsebine (vključno z oglaševalskimi vsebinami), in tudi za to, da se oceni učinkovitost teh vsebin. Te vsebine se lahko prikazujejo na naših spletnih straneh ali na spletnih straneh tretjih oseb. Pogosto v povezavi s prikazovanjem teh vsebin sodelujemo s tretjimi osebami, tako da lahko nekatere izmed teh piškotkov nastavi tretja oseba.Na naših spletnih straneh uporabljamo naslednje vrste piškotkov:

•    SERVERID: uporablja se za identifikacijo strežnika, ki je aktiven na vašo zahtevo. Namen je izboljšanje delovanja spletne strani. Piškotek ne shranjuje nobenih osebnih podatkov. Trajanje do konca seje.

•    Sejni piškotki: služijo za shranjevanje začasnih informacij. Trajanje do konca seje.

•    Google Analytics (__utma - trajanje 2 leti, __utmb - trajanje 30 minut, __utmc - trajanje do konca seje, __utmz - trajanje 6 mesecev, __utmv - trajanje 2 leti, _ga - trajanje 2 leti, _gat - trajanje 10 minut): služijo za anonimno zbiranje podatkov in poročanje o gibanju na spletnih mestih brez prepoznavanja posameznih obiskovalcev.

•    Facebook (reg_fb_gate - trajanje do konca seje, reg_fb_ref - trajanje do konca seje, datr - trajanje 2 leti): služijo za slednje učinkovitosti registracije, ugotavljanju kako je uporabnik prišel na Facebook prvotno, ko si je ustvaril račun.

•    YouTube (PREF - trajanje 8 mesecev, VISITOR_INFO1_LIVE - trajanje 8 mesecev, YSC - trajanje do konca seje,..): služjo za beleženje stastisike ogledov, za sledenje preferenc uporabnikov in za razvrščanje povezanih reklam znotraj posnetka na omrežju YouTube.

•    Vimeo (__utma - trajanje 2 leti, __utmb - trajanje 30 minut, __utmc - trajanje do konca seje, __utmz - trajanje 6 mesecev, __utmv - trajanje 2 leti, vuid - trajanje 2 leti, _utmt_player - trajanje 10 minut): služijo za anonimno zbiranje podatkov in poročanje o ogledu posnetkov na omrežju Vimeo.

•    Google Map (SID - trajanje 2 leti, SAPISID - trajanje 2 leti, APISID - trajanje 2 leti, SSID - trajanje 2 leti, HSID - trajanje 2 leti, NID - trajanje 6 mesecev, PREF - trajanje 8 mesecev): služijo za merjenje števila in za sledenje obnašanja uporabnikov Google Maps.


Nastavitve piškotkov je mogoče kadar koli spremeniti. S tem, ko spremenite parametre v vašem spletnem brskalniku (kliknite na gumb »pomoč« svojega spletnega brskalnika, da vidite, kako lahko to storite), ste lahko opozorjeni, preden sprejmete piškotke, ali pa jih preprosto zavrnete, a v tem primeru upoštevajte, da verjetno ne boste mogli dostopati do določenih delov naše spletne strani.


Nastavitve vsakega brskalnika so različne, postopek za posamezni brskalnik pa lahko preverite tukaj:

•    Internet Explorer

•    Chrome

•    Mozilla Firefox

•    Safari

•    Safari

Če uporabljate različne računalnike, morate na vsakem poskrbeti za to, da je vaš brskalnik nastavljen skladno z vašimi preferencami glede piškotkov.


10.    KAKO LAHKO UVELJAVLJATE SVOJE PRAVICE?


Svoje pravice lahko uveljavljate prek e-pošte – gorica@marchiol.com. Prek navedenega kontakta lahko tudi zaprosite za dodatne informacije, vezane na vašo zasebnost in varovanje vaših osebnih podatkov.


11.    KONČNE DOLOČBE


To obvestilo je bilo ustvarjeno dne 08. 01. 2020 (verzija 1). V kolikor ga bomo v prihodnje posodobili, bomo na svoji spletni strani objavili novo različico z datumom posodobitve in zaporedno številko verzije.